M1 MED BEAUTY СОФИЯ

 

 
 
 
 
 
 

M1 MED BEAUTY СОФИЯ

М1 Мед Бюти България
Григор Пърличев 7
1606 София Център

Обадете се на: +359 2 492 9333

Работно време:
Понеделник – петък
8:30 – 20:30 ч

UIC/PIC: 207236044

Application number: 20230124174727

Еднолично дружество с ограничена отговорност

M1 Med Beauty Bulgaria EOOD (Ltd.)

Country: БЪЛГАРИЯ

Region: София (столица), Municipality: Столична

City/Village: гр. София, p.c. 1606

р-н Красно село

str. Григор Пърличев № 7

Предоставяне на оборудване и консултантски услуги за медицински практики

Managers:

Атила Щраус, Country: ГЕРМАНИЯ
Килиан Бернхард Валтер Фридрих Бренске, Country: ГЕРМАНИЯ

М1 КЛИНИКЕН АГ, Identifi cation HRB107637B, Foreign legal entity, Country: ГЕРМАНИЯ

We'd love to hear from you